Rada Nadzorcza Warszawskich Zakładów Mechanicznych

Rada Nadzorcza Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z każdego badania tych sprawozdań.

Informujemy o wprowadzeniu nowej procedury dotyczącej realizacji zakupów materiałów i usług przez naszą Spółkę.

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo

W związku z tym, iż w dniu 10 maja 2017 roku minął okres wydawania akcji pracowniczych dla Pracowników i byłych Pracowników Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., istnieje obecnie możliwość ich odsprzedaży, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. 2017.1055 t.j. z dnia 2017.05.31).

logo wuzetem 

WUZETEM as a manufacturer of fuel injection equipment for Diesel engines aims to be the strongest and most recognized Brand on Automotive After Market, with regards to quality, achieving precision under 0.5 micron.

CONTACT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

 

logo wuzetem