Rada Nadzorcza Warszawskich Zakładów Mechanicznych

Rada Nadzorcza Warszawskich Zakładów Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A. zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i 2019 oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania z każdego badania tych sprawozdań.

Informujemy o wprowadzeniu nowej procedury dotyczącej realizacji zakupów materiałów i usług przez naszą Spółkę.

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo

W związku z tym, iż w dniu 10 maja 2017 roku minął okres wydawania akcji pracowniczych dla Pracowników i byłych Pracowników Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., istnieje obecnie możliwość ich odsprzedaży, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. 2017.1055 t.j. z dnia 2017.05.31).

logo wuzetem 

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

 

logo wuzetem