ZARZĄD

Joanna SzwajkowskaPrezes Zarządu
Katarzyna JanowskaCzłonek Zarządu

RADA NADZORCZA

Sergiusz KmiecikPrzewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł JegierWiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Kaja GodekCzłonek Rady Nadzorczej
Mariusz CegiełkaSekretarz Rady Nadzorczej