EKG - PREZES

Restrukturyzacja na EKG 2017. Od widma bankructwa do sukcesu.

IX EUROPEJSKI  KONGRES  GOSPODARCZY

Dziewiąty Europejski Kongres Gospodarczy to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych Europy Środkowej.

Wuzetem  podczas kongresu reprezentowała prezes - Joanna Szwajkowska, która  wzięła udział w panelu dotyczącym restrukturyzacji, poprowadzonym przez Remigiusza Chlewickiego, będącego partnerem w Dziale Doradztwa Transakcyjnego Ernst & Young.

Spółka Wuzetem, która jeszcze kilka lat temu była na skraju upadłości, dzięki sprawnemu zarządzaniu obecnie może  pochwalić się znakomitym bilansem i stabilną pozycją na rynku. Okres restrukturyzacji związany ze sprzedażą części gruntów i relokacją, oraz wdrożenie planu rozwoju  na lata 2015 - 2018 i jego strategicznych założeń były głównym tematem prelekcji prezes Joanny Szwajkowskiej

 Ponadto w panelu  udział wzięli: wiceprezes ARP Andrzej Kensbok, wiceprezes Ursusa Monika Kośko, oraz prezes Przewozów Regionalnych Krzysztof Zgorzelski.

Prelegenci dyskutowali m.in. o roli restrukturyzacji, branżach najbardziej narażonych na spowolnienie gospodarcze oraz przesłankach ekonomicznych przemawiających za podjęciem działań restrukturyzacyjnych. Dzięki obecnym w panelu prezesom spółek można było poznać proces restrukturyzacji zarówno od środka, jak i dowiedzieć się, jakie wsparcie oferują organizacje doświadczone w przeprowadzaniu restrukturyzacji.

 Wuzetem, Ursus i Przewozy Regionalne to przykłady udanych procesów restrukturyzacyjnych, w których swój udział miała również Agencja Rozwoju Przemysłu.

„Jak co roku kongresowe idee, opisujące je opinie i wskazania funkcjonują w przestrzeni publicznej, będąc częścią toczącej się dyskusji o przyszłość Europy i jej gospodarki.”