Szanowni Państwo,

W związku z tym, iż w dniu 10 maja 2017 roku minął okres wydawania akcji pracowniczych dla Pracowników i byłych Pracowników Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., istnieje obecnie możliwość ich odsprzedaży, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. 2017.1055
t.j. z dnia 2017.05.31).

Wszystkie osoby, które posiadają akcje pracownicze Warszawskich Zakładów Mechanicznych
„PZL-WZM” w Warszawie S.A. i rozważają możliwość ich sprzedaży, zapraszamy do kontaktu w celu złożenia oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na zbycie akcji Spółki (wzór oświadczenia w załączeniu).

Jednocześnie chcemy wyraźnie podkreślić, że cena zakupu jednej akcji będzie zależna od liczby akcji zgłoszonych do sprzedaży przez Pracowników i byłych Pracowników. Minimalna cena za 1 akcję wynosi 10 zł, jednak może ona wzrosnąć nawet o 50 %, czyli osiągnąć poziom 15 zł za jedną akcję, jeśli zgłoszą się wszyscy posiadacze akcji pracowniczych WUZETEM S.A.

Zachęcamy zatem do zgłaszania swojej woli do sprzedaży akcji i przekazania tej informacji pilnie także innym, byłym Pracownikom, którzy posiadają akcje.

Chętnych prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonego oświadczenia oraz dostarczenie go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10-go sierpnia 2017 roku do Pani Moniki Kasperskiej w Biurze Prawnym (osobiście, mailem: monika.kasperska@wuzetem.pl lub pocztą na adres Spółki). W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Moniką Kasperską pod numerem telefonu: 22 840 58 87 lub osobiście.

W późniejszym terminie przekażemy Państwu informację o ostatecznej cenie akcji ustalonej przez nabywcę oraz formalnościach do załatwienia w związku ze sprzedażą.

                                                                                                                                     ZARZĄD SPÓŁKI