WUZETEM wykorzystuje rozwiązania z zakresu 5S, Keizen, SMED oraz TPM, by spełniać oczekiwania klientów.

WUZETEM wykorzystuje rozwiązania z zakresu 5S, Keizen, SMED oraz TPM, by spełniać oczekiwania klientów.

Poznajcie 4 strażników efektywnej produkcji – Kaizen, 5S, SMED, TPM. 

WUZETEM nie poprzestaje na wdrożeniu systemu 5S, które jest fundamentem koncepcji zarządzania zwanej „lean managementem”, ale także rozwija takie narzędzia jak SMED czy TPM. 
Kluczem do sukcesu sprawnego funkcjonowania procesu produkcyjnego stalowych komponentów precyzyjnych jest filozofia Kaizen, mówiąca o nieustannym dążeniu do doskonałości. WUZETEM, który wykorzystuje te idee w procesie produkcji wtryskiwaczy i rozpylaczy, zmierza do maksymalizacji możliwości produkcyjnych zakładu, eliminując takie działania jak gromadzenie nadmiernych zapasów czy bezczynne oczekiwanie na kolejne etapy produkcji. W ten sposób można przyspieszyć czas wytwarzania danego produktu, jednocześnie zachowując wysoki standard wykonania.

"[...] Czasem drogą do sukcesu produkcyjnego jest wykonanie serii drobnych kroczków w dobrym kierunku. Dlatego optymalizuje się każdy możliwy punkt na drodze do wytworzenia produktu" - podsumowuje Jarosław Ferens, koordynator ds. Lean Manufacturing w WUZETEM.

Z prędkością SMED

Aby zwiększyć elastyczność produkcji, WUZETEM skraca czas przezbrojeń, stosując metodę SMED (ang. Single Minute Exchane of Die). Technika ta została opracowana w zakładach Toyota Motor Company i polega na przeprowadzeniu każdego przezbrojenia w czasie krótszym niż 10 minut. Oszczędność czasu jest znaczna, o czym świadczy to, że systematyczne warsztaty na głównych stanowiskach WUZETEM przynoszą wymierne efekty. Czas przezbrojeń jest skracany nawet o kilkadziesiąt procent, tym samym zwiększając wydajność całego procesu. Mniejsze zapasy i uproszczona procedura przezbrojenia zapewniają możliwość realizacji szybszych dostaw.

Maszyny w ciągłym ruchu

Obiorcy oczekują od WUZETEM natychmiastowej dostępności produktów. Aby spełnić te wymagania trzeba utrzymywać park maszynowy w najlepszej kondycji technicznej, dlatego w zakładzie wdrażamy TPM (ang. Total Productive Maintenance), czyli metodę utrzymania maszyn w najwyższej sprawności produkcyjnej. Według założeń urządzenia mają być w nieustannym ruchu, dlatego tworzy się samodzielne zespoły odpowiedzialne za poprawę efektywności parku maszynowego. Duża część zadań dotyczących konserwacji maszyn jest po stronie operatorskiej, jednak to Dział Utrzymania Ruchu dba o maszyny i urządzenia poprzez planowane serwisy. Dzięki temu zyskujemy możliwość monitorowania stanu maszyn, zużycia narzędzi i zapobieganiu awariom poprzez detekcję problemu we wczesnej fazie zaawansowania. W ten sposób unika się zakłóceń na linii produkcyjnej i maksymalizuje efektywność procesów. Dzięki systemowi TPM przedłuża się żywotność urządzeń i zwiększa zaangażowanie pracowników w obsługę i konserwację maszyn. Wszystko po to, aby dostarczyć produkty na czas.

Zapraszamy do zapoznania się z całą treścią artykułu:

warsztat.​pl

logo wuzetem

Jesteśmy globalnym dostawcą stalowych komponentów precyzyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń. Oferujemy kompleksowe rozwiązania z zakresu mechaniki precyzyjnej dla producentów i dystrybutorów z branż motoryzacyjnej, rolniczej, zbrojeniowej oraz przemysłu ciężkiego. Specjalizujemy się w produkcji najwyższej jakości rozpylaczy, wtryskiwaczy, elementów tłoczących. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, laboratorium badawczo-rozwojowym oraz doświadczonym zespołem inżynierów. Spółka działa nieprzerwanie od ponad 70 lat, a nasze produkty są dostępne w 33 krajach na świecie.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl