Potencjalni Klienci

W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A., z siedzibą w Jawczycach, przy ul. Piastowskiej 67.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Kwiecień. Kontakt drogą mailową: rodo@wuzetem.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • Art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. udzielona jednoznacznie i dobrowolnie zgoda osoby, której dane będziemy przetwarzać czy to w formie przesłanego do nas e-maila/zapytania, czy w formie odznaczonego checkboxa;
  • Art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. w celu ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń.

Cofnięcie zgody

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji/ofert handlowych, do ustalenia czy dochodzenia i/lub obrony roszczeń. W przypadku braku podania danych, nie będzie możliwe przesyłanie informacji/ofert handlowych. W każdej chwili można wycofać zgodę, wysyłając prośbę na adres: rodo@wuzetem.pl Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana udzielonej zgody; do czasu ustalenia, dochodzenia i/lub obrony roszczeń.

Udostępnianie danych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, świadczącym usługi na rzecz WUZETEM:

  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym zajmującym się stałą obsługą prawną Administratora, w zakresie niezbędnym do realizacji takiej obsługi, w tym związanej m.in. z określeniem, dochodzeniem lub windykacją roszczeń lub obowiązków, w tym tych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne związane z jego bieżącą działalnością, m.in. w zakresie obsługi teleinformatycznej, informatycznej, w tym w zakresie konserwacji i utrzymania systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora, w których przechowywane są dane osobowe;
  • podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie;
  • biurom informacji gospodarczej (tzw. „wywiadowniom gospodarczym) w zakresie potrzebnym do dokonania sprawdzenia kondycji oraz wiarygodności finansowej i ekonomicznej osoby, której dane dotyczą lub reprezentowanego przez nią podmiotu, przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji, w szczególności sprawdzenia w/w podmiotów w rejestrach dłużników, jeśli kontakt z potencjalnym klientem zmierza do podpisania umowy.

Prawa podmiotów przetwarzania

  • W każdej chwili posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie

Administrator informuje, że podane przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.