O jakości

System Zarządzania Jakością spółki WUZETEM charakteryzuje się ciągłym dążeniem do perfekcji w produkowanych wyrobach jak i optymalizacji i standaryzacji procesów produkcyjnych. Zgodnie z naszą wizją organizacji chcemy utrzymać WUZETEM jako niezawodną i doskonałą markę na rynku części zamiennych poprzez ciągły rozwój technologiczno-jakościowy oferowanych przez nas wyrobów oraz rozwój naszej kadry bez której ten sukces nie byłby możliwy. Dzięki temu osiągamy najwyższą satysfakcje wśród naszych klientów.

Gwarancją wysokiej jakości produkowanych wyrobów, a zwłaszcza ich niezawodności jest przede wszystkim jakość materiałów. W WUZETEM stosuje się stale, które w swoim składzie chemicznym i czystości nie różnią się od stali stosowanych przez czołowych światowych konkurentów jak Bosch czy Delphi, procesem, który poza materiałem gwarantuje również odpowiednią trwałość i niezawodność wyrobów WUZETEM jest obróbka cieplno - chemiczna.

Stosowane procesy obróbki skrawaniem wszystkich wyrobów a szczególnie wyrobów zwanych parami precyzyjnymi: rozpylaczy, elementów i zaworów tłoczących gwarantują precyzyjną obróbkę zapewniając wysoką dokładność wymiarów liniowych, małe wartości błędów kształtu i warunków technicznych mieszczące się w dziesiętnych częściach mikrometra.

Dzięki nowoczesnemu podejściu do zarządzania wszystkimi procesami biznesowymi i produkcyjnymi w tym procesem Zarządzania Jakością spółka WUZETEM jest w stanie zapewnić części najwyższej jakości. Stosując sprawdzone i nowoczesne narzędzia jakościowe kontrolujemy nasze procesy i działając na podstawie dokładnych analiz i danych zebranych w trakcie procesu podejmujemy decyzje w jaki sposób dokładniej optymalizować procesy aby osiągać rezultaty lepsze niż konkurencja. Nie było by to możliwe bez dużej świadomości pro-jakościowej naszych pracowników którzy wiedzą i zdają sobie sprawę z tego że Jakość zaczyna się na ich stanowisku pracy. 

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem