Reklamacje

W celu zwiększenie efektywności i szybkości rozpatrzenia przez Spółkę WUZETEM reklamacji, dział Jakości przygotował formularz do uzupełnienia przed wysłaniem do siedziby spółki części. Dzięki zamieszczonym tam informacjom gwarantujemy że otrzymacie Państwo jeszcze szybciej odpowiedź na wasze zgłoszenie. W przypadku dodatkowych pytań czy też wątpliwości prosimy pisać na nasz adres : reklamacje@wuzetem.pl

Dokumenty

1. Formularz Reklamacyjny Nowy

Image

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem