Kariera

Image

Największą wartością WUZETEM są pracownicy. Ich potencjał przekłada się na innowacyjny rozwój firmy.

Zapewniamy wysokie standardy pracy w sferze bezpieczeństwa i atrakcyjne warunki zatrudnienia. Dbamy o swoich pracowników oraz emerytów. Budujemy kulturę dzielenia się wiedzą w organizacji, tak by rozwój naszych pracowników wpływał na rozwój całej organizacji. Dbamy o podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników zapewniając im możliwość udziału w szkoleniach oraz programach rozwojowych.

Jednym z założeń strategii personalnej WUZETEM będących pracownikami Spółki jest stworzenie wewnętrznego rynku pracy w ramach rekrutacji wewnętrznej. Taka rekrutacja umożliwia pracownikom zmianę dotychczasowego stanowiska pracy, komórki organizacyjnej.

Jeśli chcesz dołączyć do Zespołu WUZETEM, wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@wuzetem.pl

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem