Praktyki w WUZETEM

Okres wakacyjny jest świetnym czasem na zrealizowanie Praktyk w WUZETEM!


Dzięki programowi „Kadry dla Przemysłu" w lipcu mieliśmy przyjemność gościć naszych wspaniałych Praktykantów z Zespołu Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie. Uczniowie uczęszczają do klasy o profilu Technik Mechanik z kwalifikacją zawodu na ślusarza, organizatora procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Od pierwszego dnia Panowie mogli poznać naszą firmę od strony technicznej i technologicznej. Podobnie jak wszyscy nowi Pracownicy, Uczniowie odbyli szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, ochrony Przeciwpożarowej oraz z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych. Na szkoleniu Dział Zarządzania Systemami Jakości opowiedział o tajnikach jakości, która w Spółce WUZETEM S.A. jest na najwyższym poziomie. O naszej produkcji, w szczególności o rozpylaczach do silników wysokoprężnych, opowiedział przedstawiciel działu Biura Obsługi Technicznej, zaś o historii i polityce firmy, osiągnięciach, sukcesach i biznesowych akspektach zdały relacje Panie z Działu Personalnego. Jednocześnie dział HR potwierdził chęć nawiązania dalszej współpracy z absolwentami po ukończeniu szkoły średniej. Mamy nadzieję że przynajmniej niektórzy z nich wrócą do nas jako Pracownicy –Operatorzy maszyn.


Opiekunem merytorycznym praktyk był Pan Grzegorz Kaczyński, który stale czuwał, aby nasi debiutanci czuli się komfortowo i swobodnie, a ich czas był w pełni wykorzystany na naukę i pracę przy maszynach produkcyjnych.

Uczniowie będąc w naszej firmie skorzystali z możliwości podniesienia praktycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie obróbki skrawaniem. Po udzielonym instruktażu stanowiskowym Panowie zapoznali się z technologią stosowaną na różnych działach produkcyjnych, nauczyli się poprawnego wykorzystywania i posługiwania się narzędziami pomiarowymi, dowiedzieli się o metodach statystycznych sterowania procesami SPC i pracy na Izbie Pomiarów oraz w Kontroli Jakości. Uczniowie zapoznali się z różnymi metodami obróbki detali, takich jak elektoerozja, hydroerozja, elektrochemia. Podczas pobytu w naszej firmie mieli okazję pracować na EMAG, ELOTHERM, MICROSA, CURTIS. Operacje, które wykonywali, to m.in. wiercenie i drążenie otworów rozpylających na maszynie Posalux, szlifowanie otworów rozpylających na maszynie Sonplas, obsługa tokarki, wiertarki i maszyn sterowanych numerycznie (CNC).

Uczniowie świetnie sobie poradzili z pracami na produkcji, nauczyli się nowych pojęć oraz prac na maszynach produkcyjnych. Ich dyspozycyjność i umiejętność zostały efektywnie wykorzystane przez Mistrzów Produkcji, którzy w okresie urlopowym mogli zapewnić obsadę na stanowiskach produkcyjnych.

Poniżej fotorelacja z Praktyk

 


Drukuj   E-mail

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem