Praktyki w WUZETEM CD.

WUZETEM już od roku jest uczestnikiem organizowanego przez ARP S.A. programu „Kadry dla Przemysłu”. W tym roku, po raz kolejny w lutym i marcu 2019,  trzej Uczniowie z Zespołu Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie odbyli praktyki w WUZETEM.

Cyt. „Jeden gram praktyki jest lepszy niż tona teorii”. – Swami Shivananda

foto 4Zdobycie doświadczenia zawodowego to świetny sposób na poznanie własnych mocnych i słabych stron a także spotkanie ciekawych ludzi. Uczniowie, zdobywając kształcenie zawodowe w WUZETEM, mogli uczestniczyć w projekcie, który otwiera możliwości pracy zgodnie z nabywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Dzięki projektowi uczniowie odkrywają swoje mocne strony przygotowania zawodowego. Wypróbowują własne umiejętności zarówno w miejscu praktyk, jak i w kontaktach społecznych. Chociażby pierwszy kontakt z pracodawcą i nawiązanie relacji w miejscu pracy.

 

Poniżej krótka relacja z przebiegu praktyk.

Uczniowie rozpoczęli swoją pracę na Wydziale Produkcji W-131 oraz W 140-150.

Uczniowie pomagali przy montażu elementów tłoczących w rozpylaczach, parowali korpusy i igły. W trakcie praktyk mieli możliwość zapoznania się z technologią szlifowania igły na maszynie KEL-CURTIS, uczestniczyli także przy jej przezbrojeniu.

foto 2

Praktyki w WUZETEM były również okazją do zaznajomienia się z metodyką pomiarową. Praktykanci uczestniczyli przy przezbrajaniu maszyny i wprowadzali korekty wymiarowe. Podczas pobytu w naszej firmie Uczniowie pomagali przy obsłudze myjni Castor, uczestniczyli między innymi przy zmianie programów mycia.

Merytorycznym opiekunem praktyk był Pan Grzegorz Pastuszka, Mistrz Wydziałowy gniazda 140-150. Grzegorz dołożył wszelkich starań, aby nasi praktykanci czuli się komfortowo i swobodnie, a ich czas był w pełni wykorzystany na naukę i pracę przy maszynach produkcyjnych.

Praktykanci doskonale radzili sobie z pracą na produkcji. Bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich pracach do których byli zaangażowani. Potrafili sami dobrze organizować swoją pracę, zgłaszali pomysły oraz wyrażali trafne opinie i spostrzeżenia.

foto 1

Po zakończeniu praktyk z dużą satysfakcją usłyszeliśmy słowa uznania na temat organizacji praktyk w WUZETEM. Z jednym z Uczniów – Michałem Borowskim, porozmawialiśmy o jego osobistych odczuciach z Praktyk a także pasjach pozaszkolnych.  Michał wyraźnie podkreślił, iż nabycie praktycznej wiedzy było dla niego priorytetem ale także docenił zaangażowanie opiekunów nadzorujących zadania, otwartość i życzliwość ze strony pracowników WUZETEM.

Michał obecnie stoi przed wyborem zawodu, bardzo interesuje się mechaniką i motoryzacją, ale jego myśli krążą też wokół sportu !


Drukuj   E-mail

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem