Przygotowania do egzaminu praktycznego w WUZETEM

I nadszedł czas na egzamin zawodowy….

Egzamin zawodowy 1

W ramach programu „Kadry dla Przemysłu” w tym roku uczniowie z ZS w Teresinie odbywają u nas zajęcia z przygotowania do EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

Z wielką przyjemnością podjęliśmy się tego wyzwania i tak oto 12 września 2019 roku grupa 13 uczniów z Zespołu Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie przystąpiła z Naszą pomocą do przygotowań praktycznej nauki zawodu.

Opiekę merytoryczną powierzyliśmy Panu Jerzemu Jakociukowi – jednemu z naszych najlepszych fachowców, który będzie stale czuwał, aby czas był w pełni wykorzystany na naukę i przygotowania do egzaminu.

Aby zapewnić uczniom najlepsze przygotowanie, umożliwiliśmy im pracę na wybranych maszynach produkcyjnych. Naszym celem jest zapoznanie uczniów z tymi urządzeniami przy użyciu odpowiednich narzędzi na przykładzie produkcji rozpylaczy do silników Diesel’a. Przy wsparciu Działu ds. Zarządzania Systemami Jakości, uczniowie dowiadują się, z jakimi narzędziami kontrolno - pomiarowymi mogą dokonać czynności sprawdzających wykonany wyrób tak, aby wytwarzane produkty spełniały najwyższe normy jakości. Technolodzy z Biura Obsługi Technicznej zaznajomią także praktykantów z procesem projektowania rozpylaczy oraz technologią ich wykonania.

Egzamin zawodowy 2

Wszystkim zdającym życzymy połamania długopisów na egzaminach. Trzymamy kciuki 😊


Drukuj   E-mail

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem