Wizyta w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie

W ramach współpracy z Przemysłową Akademią Rozwoju, dotyczącą popularyzacji aplikacji zawierającej informacje o WUZETEM jako poszukiwanym pracodawcy w branży produkcyjnej, w dniu 16 stycznia 2020 roku spotkaliśmy się z uczniami Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.

 Szkoła znana jest przede wszystkim z bardzo wysokiego poziomu nauczania. Szkoła kształci uczniów w kierunku technik informatyk i mechatronik. 

Obraz1

Pierwsza część spotkania poświęcona była na wprowadzeniu uczniów w projekt „Kadry dla Przemysłu” w którym uczestniczy także WUZETEM. Przedstawiony został cel oraz możliwości jakie daje im projekt. Następnie uczniowie zostali podzieleni na zespoły i ich zadaniem było zaprojektowanie prototypy logo programu „Kadry dla Przemysłu”, dzięki czemu  powstało 19 bardzo ciekawych projektów. Po zaprezentowaniu swoich pomysłów logo, uczniowie mieli okazję przetestować aplikację www.rozwoj.mlody-przemysl.pl

W kolejnej części spotkania nasza firma zaprezentowała słuchaczom profil działalności, strukturę organizacyjną oraz charakterystykę stanowisk pracy jakie oferujemy. Zaprosiliśmy również uczniów do odbycia w WUZETEM praktyk i staży. Oferta WUZETEM spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród uczniów co mamy nadzieję, że wpłynie na odbycie wakacyjnych staży w naszej firmie.

Obraz2

Obraz3


Drukuj   E-mail

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem