Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 21.10.2021 r. – uzupełnienie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 21.10.2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 08.09.2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 30.07.2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 21.05.2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 29.01.2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 22.12.2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 14.10.2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 18.08.2020 r.

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyznaczonego na dzień 26.06.2020 r., na godz. 10.00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 26.06.2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 25.05.2020 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 28.02.2020 r.

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem