Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wyznaczonego na dzień 26.06.2020 r., na godz. 10.00