70-lecie WUZETEM. Razem świętujemy.

Od 70 lat Razem napędzamy motoryzację. Razem świętujemy
70-lecie marki WUZETEM.

    WUZETEM 0001 2

 DSC3255

 DSC3121
 DSC3129
 DSC3132
 DSC3162
 DSC3166
 DSC3170
 DSC3171
 DSC3185
 DSC3205
 DSC3207
 DSC3211
 DSC3215
 DSC3221
 DSC3228
 DSC3235
 DSC3268
 DSC3257
WUZETEMaktualnociz logo 2

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem