WUZETEM na Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2021

 Biznes, Rozwój, Armia - WUZETEM na Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych 2021

WUZETEM ze swoimi możliwościami produkcyjnymi, nowoczesnym parkiem maszynowym,
inwestycją w najnowocześniejsze technologie

- z powodzeniem od lat działa w świecie badań, produkcji i wymagań wojskowych.

Chcąc poszerzać swoją działalność w tym zakresie, wymieniamy wiedzę i doświadczenia,
aby lepiej zrozumieć i wyjść naprzeciw potrzebom
oraz wymaganiom klientów.

  konferencja3

konferencja2

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem