WUZETEM uczestnikiem ogólnopolskiego programu zorganizowanego przez ARP „Kadry dla przemysłu”

W dniu 25-go kwietnia 2018 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu nastąpiło uroczyste podpisanie porozumień dotyczących współpracy pomiędzy spółkami Grupy ARP i sektorem edukacji w ramach programu „Kadry dla przemysłu”.

Celem programu jest długofalowe współdziałanie pomiędzy spółkami z branży technicznej i produkcyjnej ze szkołami o profilach technicznych w zakresie kształcenia uczniów w sposób zgodny z bieżącymi oczekiwaniami rynku pracy.

Program został stworzony jako odpowiedź na problemy Pracodawców z zatrudnianiem wykwalifikowanej kadry technicznej i produkcyjnej o profilu zawodowym. Statystyki i raporty z rynku pracy (np. „Barometr zawodów’”) potwierdzają, że pogłębia się deficyt, Pracowników z wykształceniem zawodowym w zakresie: mechaniki, obróbki skrawaniem, logistyki, obsługi maszyn produkcyjnych. ”Kadry dla przemysłu” to program, który ma wspierać i wyznaczać kierunki kształcenia w szkołach zawodowych w taki sposób, aby uczniowie, a później absolwenci, mieli gwarancję pracy po zakończeniu swojej edukacji. Pracodawcy, poprzez współpracę ze szkołami będą mieli wpływ na:

 • rozwijanie umiejętności praktycznych wśród uczniów,
 • efektywne prowadzenie praktyk i warsztatów szkolnych,
 • tworzenie klas profilowanych, dedykowanych konkretnie dla danego zawodu.

Porozumienia ze szkołami zostały podpisane w obecności: Zarządu ARP S.A., Zarządów Spółek z Grupy ARP, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Marka Suskiego oraz Szefa Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa Macieja Małecki.

W imieniu WUZETEM Pani Prezes Joanna Szwajkowska podpisała porozumienia z:

 • Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego „Osiemdziesiątka” w Sochaczewie
 • Zespołem Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Teresinie

 Szkoły, z którymi WUZETEM nawiązał współpracę, zostały wybrane ze względu na profil zawodowy i dogodną lokalizację względem zakładu. Wybór, był poprzedzony kilkoma wizytami reprezentacji WUZETEM w szkołach, co ułatwiło zbudowanie wspólnych relacji i poznanie specyfiki kształcenia. Technologia obróbki skrawaniem, stosowana w WUZETEM, zainteresowała zarówno uczniów jak i kadrę nauczycielską co doprowadziło w rezultacie do podjęcia wspólnej decyzji o rozpoczęciu długofalowej współpracy.

 

W ramach współpracy z wymienionymi szkołami WUZETEM zobowiązuje się do:

 • zapewnienia opieki merytorycznej uczniom podczas praktyk,
 • udostępniania maszyn i urządzeń niezbędnych do nabycia kwalifikacji zawodowych.

Szkoły, z którymi porozumienie zostało podpisane zobowiązują się do:

 • utworzenia tzw. klas patronackich dedykowanych konkretnemu Pracodawcy (np. klasa mechaniczna),
 • stworzenia programu stażowego z wykorzystaniem narzędzi dostępnych u danego Pracodawcy,
 • wysyłania swoich uczniów na praktyki i staże,
 • rekomendowania Pracodawców jako atrakcyjnych miejsc pracy wśród swoich absolwentów.

Efektem porozumienia podpisanego przez WUZETEM będzie organizacja praktyk dla uczniów ze szkół już w lipcu tego roku. Będzie nam niezmiernie miło gościć uczniów i ich nauczycieli w naszym zakładzie. Przebieg i efekty programu oraz kolejne etapy współpracy będziemy relacjonować w zakładce: Kariera na naszej stronie internetowej.

Podczas konferencji, oprócz WUZETEM, porozumienia ze szkołami podpisali także: LOT AMS, Radomskie Centrum Innowacji i Technologii oraz Przewozy Regionalne. Program został zainicjowany w woj. mazowieckim jednak docelowo przewiduje się, że obejmie swoim zasięgiem całą Polskę.

 


O wydarzeniu napisali także:

http://praca.wnp.pl/pierwsze-porozumienia-w-programie-kadry-dla-przemyslu,322168_1_0_1.html

https://stooq.pl/n/?f=1231391

https://www.arp.pl/dla-mediow/aktualnosci/arp-organizuje-kadry-dla-przemyslu

https://www.polskieradio.pl/42/275/Artykul/2103063,Program-Kadry-dla-przemyslu-czyli-firmy-beda-szkolic-uczniow-Jest-pierwsze-porozumienie-szkol-z-firmami

http://wgospodarce.pl/informacje/49018-szkoly-wyszkola-kadry-dla-spolek-arp