KAMIENIE MILOWE

2016

Zmiana lokalizacji siedziby Spółki oraz zakładu produkcyjnego związana z rozwojem parku technologicznego.

2016

2014

Przejęcie 85% akcji przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Zakończenie procesu przekształceń własnościowych.

2010

Rozpoczęcie produkcji rozpylaczy do układów o wysokim ciśnieniu na rynek USA.

2010

2008

Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną (komercjalizacja firmy).

2005

Przyznanie certyfikatów wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949.

2005

2001-2004

Inwestycje w park maszynowy, które umożliwiały rozszerzenie gamy wyrobów.

2002

Rozpoczęcie dostaw Original Equipment (OE) do Delphi.

2002

1995

Uzyskanie pierwszego certyfikatu jakości ISO 9001.

1989-90

Restrukturyzacja firmy związana z rozwojem rynków zbytu. Uruchomienie programu produkcyjnego Aftermarket (AM).

1989-90

lata'80

Rozpoczęcie produkcji i sprzedaży na rynku Stanów Zjednoczonych.

1959

Pierwszy skok technologiczny – zakup licencji FRIEDMANN UND MAIER na produkcję aparatury wtryskowej.

1959

1951

Powstanie firmy WARSZAWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE "PZL-WZM" w Warszawie S.A.