KAMIENIE MILOWE

2016

Zmiana lokalizacji siedziby Spółki oraz zakładu produkcyjnego związana z rozwojem parku technologicznego.

2016

2014

Przejęcie 85% akcji przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Zakończenie procesu przekształceń własnościowych.

2010

Rozpoczęcie produkcji rozpylaczy do układów o wysokim ciśnieniu na rynek USA.

2010

2008

Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną (komercjalizacja firmy).

2005

Przyznanie certyfikatów wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949.

2005

2001-2004

Inwestycje w park maszynowy, które umożliwiały rozszerzenie gamy wyrobów.

2002

Rozpoczęcie dostaw Original Equipment (OE) do Delphi.

2002

1995

Uzyskanie pierwszego certyfikatu jakości ISO 9001.

1989-90

Restrukturyzacja firmy związana z rozwojem rynków zbytu. Uruchomienie programu produkcyjnego Aftermarket (AM).

1989-90

lata'80

Rozpoczęcie produkcji i sprzedaży na rynku Stanów Zjednoczonych.

1959

Pierwszy skok technologiczny – zakup licencji FRIEDMANN UND MAIER na produkcję aparatury wtryskowej.

1959

1951

Powstanie firmy WARSZAWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE "PZL-WZM" w Warszawie S.A.

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem