ZARZĄD

Joanna SzwajkowskaPrezes Zarządu
Katarzyna JanowskaCzłonek Zarządu

RADA NADZORCZA

Paweł JegierPrzewodniczący Rady Nadzorczej
Sergiusz KmiecikWiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mariusz CegiełkaSekretarz Rady Nadzorczej
Anna Ścieszko-OsińskaCzłonek Rady Nadzorczej