Image

Wtryskiwacze probiercze

Wtryskiwacze probiercze wykorzystywane są na stołach testowych używanych do badania pomp wtryskowych. Są one bardzo precyzyjnym urządzeniem kalibrującym, którego konstrukcja oraz stan techniczny decydują o prawidłowości regulacji dawki pompy wtryskowej wykonywanej na stole probierczym. Bardzo ważny jest prawidłowy dobór wtryskiwacza probierczego do badanego typu pompy wtryskowej. Informacje o typie wtryskiwacza są zapisane w karcie prób i regulacji pompy podanej przez producenta.

Odpowiedni zestaw wtryskiwaczy probierczych jest niezbędnym wyposażeniem każdego, profesjonalnego warsztatu zajmującego się naprawą i regulacją aparatury wtryskowej.

  1. Tabela wtryskiwacze ISO

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem